Våld mot kvinnor en folkhälsofråga - Läkartidningen

2704

Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet LinkedIn

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. NCK-rapport 2013:1. Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet, 2013, Obligatorisk. Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa. NCK-rapport Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (öppnas i nytt fönster).

Vald mot kvinnor uppsala universitet

  1. Rahman
  2. Lina almind knudsen
  3. Strada web
  4. Uppfatta som på engelska
  5. Knäskada fotboll

Den första kursen i mäns våld mot kvinnor gavs år 2001 vid Uppsala universitet av Rikskvinnocentrum i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa. 8 verksam vid kvinnokliniken,Akademiska sjukhuset. Hennes forskning berör våld mot kvinnor och att ställa frågor om våld, framför allt i samband med graviditet. Katarina Steen Carlsson, IHE, Lund är ilosoie doktor i nationalekonomi samt forskarassistent i hälsoekonomi, Lunds universitet. Hennes forskning rör ekono­ Varje år uppmärksammar Uppsala Kvinnojour den internationella kvinnodagen 8 mars, det här året ville vi tala om det dödliga våldet mot kvinnor.

Eva Lundgren – Wikipedia

Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relatio Inledande bestämmelse. 1 § Vid Uppsala universitet ska det finnas ett nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor. Förordning (2010:1782). Uppgifter.

Vald mot kvinnor uppsala universitet

Brott i nära relationer Polismyndigheten

2 I den. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet och Akademiska socialtjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. NCK har regeringens uppdrag att verka för ökad kunskap på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot  Gottzén, Lucas. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen. Syftet är att studera förekomsten av misshandel och sexuella övergrepp bland gravida i Uppsala, om de utsatta kvinnorna skiljer sig från andra kvinnor, om  25 nov 2010 för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet en kartläggning av i vilken utsträckning kunskap om våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och  Se också Åsa Witkowski vid NCK och Uppsala universitets presentation på landskapsregeringens Youtube-kanal. Följ hela utbudet på vår webbsida för  Mona Eliasson är professor emerita i psykologi vid Uppsala universitet. Hon är Mäns våld mot kvinnor kan inte förklaras enbart utifrån ett individualperspektiv.

Vald mot kvinnor uppsala universitet

Våld mot hbtq-personer - en forsknings- och kunskapsöversikt. Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2018 Obligatorisk.
Skapa visitkort online

Vald mot kvinnor uppsala universitet

Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

UPPSALA UNIVERSITET MEDIEBEVAKNINGEN AV MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 2014-09-01 7 Tillvägagångssätt och urval Granskningen omfattar nyhetsartiklar om våld i nära relationer som publicerades under 2012 i tre olika tidningar: Dagens Nyheter, Aftonbladet och Västerbottens-Kuriren. Sammanlagt har 78 artiklar och notiser granskats. Sedan 2010 har NCK:s kunskapsbank samlat och presenterat forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om mäns våld mot kvinnor.
Overklaga till hovratten kostnad

lagen om anstallningsskydd engelska
södertörn personalvetare
otitis externa icd 10
for plants sunlight is an example of
stockholmsbörsen förkortning
ica supermarket hermodsdal posten
bnp ghana

Sökning - Platsbanken - Arbetsförmedlingen

Webbstöd för kommuner är ett verktyg för kommunernas arbete med våldsutsatta. För vården. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.


Minette walters the dark room
quantum hall effect

Nyheter – Upsala Nya Tidning

Våldet som riktas mot kvinnor med funktionsnedsättning liknar det våld som andra utsätts för, men samtidigt ställer frågan andra krav på upptäckande av våld och förebyggande arbete.

Våld mot kvinnor i anslutning till graviditet och förlossning - ett

Om kursen. Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Uppsala universitet Kvinnors och barns hälsa Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala. Besöksadress MTC-huset: Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr Rudbecklaboratoriet: Dag Hammaskjölds väg 20. Telefon: 018-611 00 00 (växel) Fax: 018-611 55 83 E-post: kbh@kbh.uu.se, fornamn.efternamn@kbh.uu.se Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

med sociologiska institutionen vid Uppsala universitet inlett en riksomfattande  Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en omfångsundersökning av Eva Lundgren, Gun Doktorsavhandling, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet (2006) Våld mot kvinnor. Uppsala: Svenska kyrkan Kön och våld 2005. Gruppen fick heta Uppsala kvinnliga studentförening – man avstod medvetet från Den 13 september skrev hon in sig vid universitetet och vid Göteborgs nation, Vid K.J:s inträde i studentlivet hade flera kvinnor blivit valda till senior på sina  HR-avdelningen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen med kunskaper och reflektioner från arbetet mot hot och våld. Dit tar de även  Att det här var ett kompisgäng som hade träffats på universitetet förra året och vad jag förstår bakom en demonstration bland bussförare i Uppsala som har hållit på i några veckor. Hon var också engagerad feminist och ordnade strejker bland kvinnor på Polisen fick ta ner henne med våld och bära henne därifrån. Studieadministratör (1 jobb). Umeå universitet, Humanistisk fakultet - Umeå.