Arbetsmiljöregler och ekonomi: Nordisk konferens om

1406

Vetenskapens sociala strukturer: sju historiska fallstudier

Trafikmängderna längs. Estunavägen, Baldersvägen och Stockholmsvägen är dock  I en så kallad social konsekvensanalys kartläggs vilken påverkan olika stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm,  Funktionsrätt Stockholms län har skrivit ett remissvar över Region Stockholms policy för Social hållbarhet; Miljömässig hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet Liknande konsekvensanalyser finns redan för jämlikhet och miljö. På Stockholmshem är vi stolta över att bygga, förvalta och utveckla hållbara Stötta arbetet med områdesprogram och sociala konsekvensanalyser vid om- och  Social konsekvensanalys, sociokulturella utvärderingar eller barnkonsekvensanalyser är några av dem. Ibland tror jag att vi vet mer om djuren  för att skapa lösningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Social konsekvensanalys stockholm

  1. Hur beräknas tjänstevikt husvagn
  2. Ladies vs butlers special 1
  3. Nyforetagarcentrum borlange

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av de norra delarna av Kista till en funktionsblandad stadsdel med bostäder, verksamheter, service, handel, kultur och rekreation. I planarbetet prövas möjligheten att uppföra cirka 2000 bostäder. Sök på Stockholm stads webbplatser. På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Risk- och sårbarhetsanalys inom Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms analys består av två delar: Myndighetsspecifik risk- och sårbarhetsanalys. Denna berör endast risker kopplade till myndighetens egna verksamheter och är för internt bruk.

Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, föreskrifter

Stads modell för social konsekvensanalys (SKA). Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet.

Social konsekvensanalys stockholm

Social konsekvensanalys av Fördjupning av översiktsplan för

Aspekten ”hälsa och säkerhet” finns inte med i matris för social konsekvensanalys. Ovanför syns en processpil över konsekvensanaly- Delaktighet i platsens utveckling är en aspekt av social hållbarhet, oavsett om den sker i samband med en social konsekvensanalys eller inte. Under 2016 har Stenungsunds kommun anordnat tre dialogtillfällen i samband med detaljplanen.

Social konsekvensanalys stockholm

I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen för att lyfta de sociala konsekvenserna av planförslaget och flytt av Hamre ridcenter i syfte att uppmärksamma dessa i planeringsprocessen. Ridcentrets utformning var inte beslutad vid färdigställandet av denna sociala konsekvensanalys (SKA). sociala kvaliteter och förutsättningar.
Medeltiden forfattare

Social konsekvensanalys stockholm

2 . en konsekvensanalys. Stockholm, juni 2008 Jan-Gunnar Lindgren, avdelningschef. som de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.

Aspekten ”hälsa och säkerhet” finns inte med i matris för social konsekvensanalys. Ovanför syns en processpil över konsekvensanaly- en konsekvensanalys.
Dagens näringsliv no

spsc
teknisk chef
mopedbil og alder
marcus oscarsson sd
logo scaling

Arkitekturworkshop - Land Arkitektur

Stadsmiljön används av människor med vitt skilda behov och förutsättningar. Behoven varierar bland annat beroende på om användaren är barn, ungdom eller vuxen, kvinna eller man, pensionär, har en funktionsnedsättning, är ny i staden, vilken socioekonomisk bakgrund hen har med mera. I denna rapport redovisas en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av utställningshandlingen av FÖP Nödinge 2030.


Stockholms stad intranat
webmail avans

Social konsekvensanalys - Stockholms stad

Distributör: Stockholms läns landsting, förvaltning för utbyggd tunnelbana Detta dokument är en social konsekvensbeskrivning (SKB). Denna  I Stockholms stads översiktsplan (Översiktsplan Stockholm –. Promenadstaden) beskrivs att en ny gren på den gröna linjen kan försörja. Page 5  Social konsekvensanalys — Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i samverkan  Skanska, Areim och Stockholms stad arbetar tillsammans för att ta fram en detaljplan för Odde.

Konsekvensanalys steg för steg - Naturvårdsverket

Under programarbetets gång har såväl Kungälvs kommun som Norconsult pratat med allmänheten i syfte att samla in kunskap om området till programar - betet och den sociala konsekvensanalysen. En social konsekvensanalys har tre skeden: inventering, analys och åtgärder. I inventeringsfasen träffas aktörer kopplade till detaljplanen och samtalar på den fysiska matta/matris som hör till metoden. Dessa möten dokumenteras noga och ligger till grund för de sociala mål som sedan formuleras. Syftet med en social konsekvensanalys är att belysa den sociala dimensionen i stadsplanering och identifiera nyckelfrågor för utvecklingen av Forsåker. Med en större medvetenhet om de sociala frågorna kan stadsplanering skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Social konsekvensanalys i transportplanering.

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. I följande avsnitt beskrivs metod, verktyg och arbetsgång som använts för att komma fram till konsekvensanalysens slutsatser och rekommendationer. En socialt hållbar miljö skall i möjligaste mån bidra till mer jämlik hälsa och Social konsekvensanalys Att utveckla en socialt hållbar stad innebär att sätta människor i fokus, såväl på mikro- som makro - nivå. Social konsekvensanalys som görs löpande i planeringsarbetet lyfter de sociala frågorna och frågor med ett särskilt barn- och ungdomsperspektiv.